DEĞİŞEN DÜYADA EĞİTİM E-KİTABI

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini kitap formatına getirerek Eylül 2019’da yayımlanacak “Değişen Dünyada Eğitim” e-kitabında kitap bölümü olarak basılması için başvuruda bulunabilirler. E-kitap için başvuruda bulunacak yayın için kriterler aşağıda belirtilmiştir.

Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri:
 • Bölümler en az 5 en fazla 40 sayfa olmalıdır (Calibri 10 punto tek satır aralığı).
 • Bölümlerin konusu açıklanan temaların en az birine girmeli ve ana tema ile paralellik göstermelidir.
 • Bölümler Türkçe ya da İngilizce olmalı ve okunabilirlik açısından dil problemleri olmamalıdır.
 • Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen metinler barındırıyorsa başvuru değerlendirme dışında tutulacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi %15’i geçmemesi gerekmektedir, kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde verilmelidir.
 • Kitap bölümü örnek şablona göre düzenlenmelidir. İsteyen katılımcılara redaksiyon hizmeti verilecektir.

DUYURULAR

 • IFES-UEBK 2019 Kongre Programı
 • IFES-UEBK 2019 Kayıtlı Kullanıcılarının Dikkatine
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı
 • Uluslararası Sergi E-Kataloğu
 • Lisansüstü Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu
 • Tam Metin E-Kitabı ve Değişen Dünyada Eğitim E-Kitabı

TARİHLER

09 Kasım 2018   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

15 Mart 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

15 Mart 2019   

Uluslararası Sergi Başvurusu İçin Son Tarih

15 Mart 2019   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

15-20 Mart 2019   

Kongre Kayıt

20 Mart 2019   

Kongre Programının Açıklanması

5-7 Nisan 2019   

Kongre Süreci

30 Mayıs- 31 Ağustos 2019

Kongre Bildiri Kitapçığı ve
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

20 Ekim 2019   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

31 Ekim 2019   

Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması

23 Eylül 2019   

Bölümlü E-Kitabının Yayımlanması